goodvibeify

is an idea-based

one woman company that intends to

in various ways contribute to

    Real  Peace

on Earth

and keep

believing in

a world

 of PEACE

Freedom

and

 

Joy

 

 

for all living beings.

We are all a part of evolution.We can be the change we wish to see.

 

goodvibeify

EARTH

...free to join...              ...free to leave...

 

 

goodvibeify

pysslar just nu med bildning

 

Det handlar om att lära mer om:

- hur det ser ut på olika platser i världen

- hur man möter människor med ett öppet sinne

- konsten att samtala

- fredsrörelsen i Göteborg

- om byggande och samhällsplanering

- att berätta med animationens språk

- göra hemsidor

 

Kunskapen förvärvas genom

distanskurser på Göteborgs Universitet och YrkesHögskola,

Open Online Learning, studiecirklar, föredrag, böcker, filmer,

samtal med andra människor...

 

 

 

 

 

 

 

Visionen

Playground FOR Peace

 

goodvibeify vill verka för skapandet av oberoende och öppna mötesplatser för människor från alla åldersgrupper, samhällsgrupper och bakgrunder.

goodvibeify ser framför sig mötesplatser där det kreativa uttrycket står i centrum för att överbrygga människors olikheter. goodvibeify jobbar med att fantisera fram hur en organisation bakom skapandet av dessa mötesplatser kan se ut.

goodvibeify har intentionen att tydligt beskriva visionen om Playground FOR Peace, så att fler människor kan gilla idén och vill vara med och starta upp organisationen.

 

 

 

 

Läs lite mer på

www.playgroundforpeace.com